Celia and Alexei Celia and Alexei

pen and ink
2004

view full image